9th October 2020

VRL VERKIESING / RCL ELECTION

VRL verkiesing op Maandag, 12 Okt en Dinsdag, 13 Okt. Stemming vind elektronies in die biblioteek plaas.
RCL election on Monday, 12 Oct and Tuesday 13 Oct. Voting will be done electronically in the library.