VAKATURE VIR 2019 (3e-kwartaal)

EEN beheerliggaampos:
Wiskunde Geletterdheid (Gr 10-12)
asook RTT (Gr 10-12)

*Applicants must be fully bilingual (Afr and Eng).

*Qualification M+4 (FET) with main subjects as
mentioned above.

*Lys ander vakke en buitemuurse aktiwiteite wat

aangebied kan word.

Stuur ‘n volledige CV en gewaarmerkte kwalifikasies aan adjunk1@pointhighschool.co.za Meld referente.

Sluitingsdatum: 29 April 2019 om 12:00
Aanstellingsdatum: 9 Julie 2019

Die beheerliggaam behou die reg voor om ‘n aanstelling te maak of nie.
Indien u teen 6 Mei nog geen terugvoering ontvang het nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Navrae: Mnr. Pieterse 044 691 2247