22nd November 2019

Skooldrag

SEUNS / BOYS

Somersdrag (kwartaal 1 en 4) :
* wit kortmouhemp (wat tot bo toeknoop), moulose trui, skooldas, grys kort- of langbroek, grys skoolsokkies. Geen langmoutruie in die somer nie.
* grys kortbroek word gedra saam met wit kortmou hemp (of langmouhemp met moue opgerol tot 4cm BO die elmboog).
* grys langbroek kan saam met wit kortmou- of langmouhemp gedra word.
* swart of grys lyfband (belt) – (geen vreemde/groot gespes/borduurwerk/knope nie).
* gladde swart skoolskoene (veters/gespes, moet vasgemaak wees).

Summer uniform (terms 1 and 4)
*  White short-sleeved shirt (buttoned to the top), pullover jersey, school tie, grey trousers/shorts, grey school socks. No long-sleeved jerseys.
* Grey shorts to be worn with white short-sleeved shirt. Should a long-sleeved shirt be worn, the sleeves MUST be rolled up to 4cm ABOVE the elbow.
* Grey trousers may be worn with white long- or short-sleeved shirt.
* Black or grey belt (no decorative buckles).
* Smooth black school shoes (Buckles/laces must be done up.)

Wintersdrag (kwartaal 2 en 3):
* grys lang- of kortbroek, grys skoolsokkies, wit kort- of langmouhemp (wat tot bo toeknoop), skooldas, skoolbaadjie, skooltrui/moulose trui onder baadjie (moue mag nie uitgerafel of gerek wees nie).
* swart of grys lyfband (belt) – (geen vreemde/groot gespes/borduurwerk/knope nie).
* vlootblou “navy” serp – opsioneel.
* gladde swart skoolskoene (veters/gespes, moet vasgemaak wees).

Winter uniform (terms 2 and 3)
* Grey trousers/shorts, white long-/short-sleeved shirt (buttoned to the top), school tie, school blazer, school long-sleeved jersey/pullover (cuffs may not be frayed or stretched), grey school socks.
* Black or grey belt (no decorative buckles).
* Only navy blue scarves (optional).
* Smooth, black school shoes (Buckles/laces must be done up.)

DOGTERS

Somersdrag (kwartaal 1 en 4):
* rok (moulose skooltrui en baadjie opsioneel), wit sokkies OF
* grys langbroek, grys sokkies, wit kort- of langmouhemp (wat tot bo toeknoop), skooldas, moulose trui.
* baadjie moet korter as die rok wees.
* gladde swart skoolskoene (veters/gespes moet vasgemaak wees).

Summer uniform (terms 1 and 4):
* Full winter uniform (without scarf) OR
* Dress, (pullover/blazer – optional), white socks OR
* Grey trousers, white short-/long-sleeved shirt (buttoned to the top), school tie, pullover, grey school socks. No long-         sleeved jerseys.
* Dress must be longer than the blazer.
* Smooth black school shoes (Buckles/laces must be done up.)

Wintersdrag (kwartaal 2 en 3):
* rok, skoolbaadjie, skooltrui/moulose trui onder baadjie (moue mag nie uitgerafel of gerek wees nie en is opsioneel), navy kniekouse of lang navyblou “tights”). OF
* grys langbroek, grys sokkies, wit kort- of langmouhemp (wat tot bo toeknoop), skooldas, skoolbaadjie (moet korter wees as die rok), skooltrui of moulose trui.
* vlootblou “navy” serp – opsioneel.
* gladde swart skoolskoene (veters/gespes moet vasgemaak wees).

Winter uniform (terms 2 and 3):
* Dress (must be longer than the blazer), blazer, sleeveless/long-sleeved jersey under blazer (cuffs may not be frayed or    stretched), navy tights/bobby-socks. OR
* Grey trousers, white short/long-sleeved shirt (buttoned to the top), school tie, long-sleeved jersey/pullover, grey school    socks.
* Navy blue scarf (optional).
* Smooth black school shoes (Buckles/laces must be done up.)

Sport- en Lewensoriënteringdrag:
* gholfhempie/”Proudly Point” T-hemp en donkerblou broekie vir sport en praktiese Lewensoriënteringlesse.
* skoolsweetpak vir sportdoeleindes.

Sport and Life Orientation:
* Navy blue shorts and school golf shirt/”Proudly Point” T-shirt for sport and practical Life Orientation lessons.
* School tracksuit for sport.

Bogenoemde skooluitrusting is verkrygbaar by /The school uniform is obtainable from :

De Ville’s Outfitters  and  De Jagers Uitrusters
Bland Street, MOSSEL BAY /  Blandstraat, MOSSELBAAI