8th February 2018

Skaakproewe

Punt leerders by die eerste 2018 Mosselbaai skaakproewe te Soa Bras Hoërskool op 27 Januarie.