18th September 2018

Punt Noodhulp

Punt se leerders en personeel het op  Saterdag, 15 September 2018,  ‘n vlak 3 Eerstehulpkursus, aangebied deur, By Grace EMS, bygewoon.