Hoerskool Punt in Mosselbaai

Jy is genooi!

Hoërskool Punt Opedag

16:30 – 17:00
Besoek aan koshuis by Huis Pepler

17:00 – 17:45
Besigtigingstoere vir ouers en leerders

18:00
Amptelike saalprogram vir ouers en leerders

Woensdag, 28 Februarie 2024

Registreer teen 27 Februarie

Sien u daar!

You are invited!

Point High School Open Day

16:30 – 17:00
Visit House Pepler Hostel

17:00 – 17:45
Sightseeing tours for parents and learners

18:00
Official hall program for parents and learners

Wednesday, 28 February 2024

Register by 27 February

See you there!