Important news regarding admissions for 2019/2020.   Belangrike nuus ten opsigte van toelatings vir 2019/2020