14th February 2022

Musiek / Music

Maia Leonard – Fluit – Gr.5 ABRSM
Maia is ‘n leerling van HS Punt wat 15 jaar oud is en haar graad 5 ABRSM eksamen afgele het in November 2021. Sy neem fluit by Me.Louise van Wyk-Visser en het ‘n buitengewone hoe punt behaal nl. 140/150 (93%) vir die internasionale eksamen. Due to this outstanding achievement Maia is also considered for an international concert hosted by the British “Royal College of Music” later this year for the 16 highest achievers around the world.
Handri Viljoen – Sang – Gr.4 ABRSM

Handri is ‘n leerling van HS Punt wat 17 jaar oud is en haar graad 4 ABRSM sangeksamen afgele het in November 2021. Sy neem sang by Me.Louise van Wyk-Visser en het ‘n buitengewone hoë punt behaal nl. 140/150 (93%) vir die internasionale eksamen. Due to this outstanding achievement Handri is also considered for an international concert hosted by the British “Royal College of Music” later this year for the 16 highest achievers around the world.
Bridget Harrison (verteenwoordiger van London Royal College of Music) het die opmerking gemaak dat dit baie besonders is dat leerders van een dorp so buitengewoon goed presteer.