HUIS PEPLER

“Huis Peppie kinders is gelukkige kinders!”

Geskiedenis en Algemene Oorsig

Na die groot trek vanaf die ou Punt skoolgeboue na die nuut geboude skool met sekerlik die mooiste see-uitsig in die land, het die koshuisgangers steeds van die bestaande koshuis geriewe gebruik gemaak. Daar was afsonderlike koshuise vir die seuns en dogters in Marshstraat en het bekend gestaan as Huis de Klerk. Leerders is daagliks met die skoolbus na en vanaf die skool vervoer. In 1983 is die nuwe gebou langs die skool betrek en die skoolhoof, Mnr Smit, het as koshuisvader waargeneem. Huis Pepler huisves beide seuns en meisies in twee aparte vleuels.

The new building, Pepler House, was officially opened in January 1984 with Mr Swanepoel as the superintendent and Mrs Swanepoel as matron.   Mr Swanepoel retired as superintendent at the end of 2005 and Mrs Swanepoel at the end of 2017. Mr Coetzee held the post up to March 2007.  After him Mr van As took over the position until 2012.  Mr Pelser  was there until 2015 and Mr Botha is the current superintendent.Mrs  Sue Badenhorst took over the position of matron when Mrs Swanepoel retired.

 

Die koshuis bied aan die leerders ‘n veilige vesting en dien as huis, weg van die huis, vir die duur van die skoolweek. Die kosgangers volg ‘n vaste roetine elke dag, wat ook stilte tye, kamer inspeksie, etens tye en vaste studieure insluit. Die leerders kom hoofsaaklik vanuit die omgewing, plase en dorp, en gaan dus elke naweek na hul onderskeie ouerhuise. Die kontak tussen leerders in die koshuis en hul ouers lê die skool na aan die hart.

To generate funds to keep the hostel fees as low as possible the hostel is used during March and September holidays for accommodation for the Arthur Johnston sport week and Point High KFC Cricket Festival.  The management of the hostel is grateful towards the loyal support from the parents of the learners and the WCED for their input in the upkeep of the hostel.

Huis Pepler maak ook voorsiening vir dagstudente.  Hierdie leerders kry ‘n middagete en ook ‘n kamer waar hy/sy kan huiswerk doen.    Dit skep die geleentheid vir leerders om in die middae aan sport deel te neem, ‘n ete te nuttig, en ook ‘n plek om te studeer.  Kontak gerus ons Matrone vir opsies en kostes.

Huis Pepler Hoofleiers 2021: Stefan Coetzer & Lindy de Wet

Redes om u kind in die koshuis te plaas

Die koshuis sien toe dat:

Superintendente: Me. Liane Jansen en Mnr. Gustav Steinhöbel