Hiermee belangrike inligting ten opsigte van die koshuis vir  2019.