11th June 2020

GR 8 & 9 ASSESSMENT PROGRAMME / ASSESSERINGSPROGRAM

Tests must be completed daily. Memorandums will be made available on the same day to enable
parents to mark the test. All tests must be handed in when learners return to school as they form part of the porfolios.
Toetse moet daagliks voltooi word. Memorandums volg op dieselfde dag om ouers in staat te stel om die toets te merk. Alle toetse moet ingehandig word (wanneer leerders terugkeer na die skool) aangesien dit deel vorm van die portefeuljes.