11th June 2020

GR 10 – 12 TEST TIME-TABLE / TOETSROOSTER

Tests as per time-table / Toetse soos per rooster.
Gr 10 and 11, please make sure of dates / Gr. 10 en 11, maak asseblief seker van die datums