16th Sep 2020

Governing Body by-election 18/09/2020 Beheerliggaam

GOVERNING BODY BY-ELECTION: 18 SEPTEMBER 2020
I would like to once again notify you that the Governingbody by-election will take place on
Friday 18th September.This election will be a first for Point High School as it will be an electronic election.
I therefore bring the following arrangements to your attention:
1) Date:Friday 18 September
2) Time: 09:00-20:00
3) On Thursday 17 September you will recieve a link via email that you will need to bring with to the by-election.
4) The email will also include a userscode, as well as a password that will give you access to the election.
5) There are 5 nominated parents and you only have 1 vote.
6) Photographs and CV’s of these parents will be posted on the Telegram groups.
7) There is 1 vacant portfolio. The governing body will decide where and how this person will be employed.
8) Voting will therefore only be by means of a computer,as this application is not yet available for cellular devices.
9) If there are parents who do not have access to a computer, the school’s media centre will be available from 17:00-18:00. You can make your vote known electronically.
All the best to the respective candidates. I would like to encourage every parent of the school to take part in this election to ensure that the most suitable candidate can be found.
Mr AJ Gouws

BEHEERLIGGAAMTUSSENVERKIESING: 18 SEPTEMBER 2020
Graag wil ek u net weer daarop wys dat die Beheerliggaamtussenverkiesing op Vrydag
18 September plaasvind. Hierdie sal ʼn eerste vir Hoërskool Punt wees deurdat dit ʼn
elektroniese verkiesing sal wees.
Ek bring die volgende reëlings onder u aandag:
1) Datum: Vrydag 18 September
2) Tyd: 09:00-20:00
3) U sal Donderdag 17 September ʼn skakel per e-pos ontvang wat u na die verkiesingsprogram sal neem.
4) Saam met die e-pos sal u ʼn gebruikerskode ontvang asook ʼn wagwoord wat u toegang tot die verkiesing sal gee.
5) Daar is 5 genomineerde ouers en u het slegs 1 stem.
6) Die 5 persone se verkorte CV’s en foto’s sal sal op die Telegram-groepe geplaas word.
7) Daar is 1 vakante portefeulje. Die beheerliggaam sal later besluit waar en hoe hierdie
persoon aangewend sal word.
8) Daar sal egter net d.m.v. ʼn rekenaar gestem kan word. Hierdie applikasie is nog nie vir selfone beskikbaar nie.
9) Indien daar ouers is wat nie toegang tot ʼn rekenaar het nie, sal die skool se leessentrum beskikbaar wees vanaf 17:00-18:00. U kan u stem hier elektronies uitbring.
Baie sterkte aan al die kandidate. Ek wil graag elke ouer van die skool aanmoedig om aan hierdie verkiesing deel te neem sodat die mees geskikste kandidaat gevind kan word.
Mnr. A.J. Gouws