21st February 2019

Bestuur: Mosselbaai H/Skole Atletiek

Mnr. JR Foreman (Punt-Sportbestuurder) is verkies as o/Voorsitter van die bestuur van Mosselbaai H/Skole Atletiek.