Vakke wat ons aanbied / Subjects we offer

English Home / First Additional Language

From Grade 10 a learner may take both languages as a Home Language

Afrikaans Home / First Additional Language

Wiskunde / Mathematics

From Grade 10 also Mathematical Literacy

Natural Sciences / Natuurwetenskappe

Geskiedenis / History

Aardrykskunde / Geography

Rekeningkunde / Accounting

Bedryfsekonomie / Business Economics

Tegnologie / Technology

Skeppende Kunste en Drama of Musiek / Creative art & Drama or Music

Lewensoriëntering / Life Orientation

Addisionele vakke vanaf Graad 10 / Additional subjects from Grade 10

Lewenswetenskappe / Life Sciences

Besigheidstudies / Business Studies

Verbruikerstudies / Consumer Studies

Musiek / Music

Toerisme / Tourism

Rekenaartoepassings-
Tegnologie / Computer Application Technology

From Grade 10

Ekonomie / Economics

Ingenieursgrafika & Ontwerp / Engineering Graphics & Design