VAKANTE POSTE SOOS OP 17 FEBRUARIE 2020
Vakante Poste:

1. FISIESE WETENSKAP (Graad 8-12)

DIE SUKSESVOLLE KANDIDAAT SAL DEUR DIE VOLGENDE KRITERIA BEPAAL WORD:
* TEN VOLLE TWEETALIG: (AFRIKAANS EN ENGELS).
* KWALIFIKASIE: ‘N M+3-KWALIFIKASIE (VOO) MET CHEMIE EN/OF FISIKA AS HOOFVAK(KE).
* DIE KANDIDAAT MOET FISIESE WETENSKAPPE TOT OP GRAAD 12-VLAK KAN ONDERRIG. DUIDELIKE BEWYSE VAN DIE VOLGENDE MOET IN DIE AANSOEKER SE CV GEMELD WORD EN SAL IN DIE AANSOEKER SE GUNS TEL:
* BETROKKENHEID BY SPORTAKTIWITEITE (LYS AKTIWITEITE SELF AFGERIG/OF WAT AFGERIG KAN WORD)
* LEIERSEIENSKAPPE (LYS ONLANGSE LEIERSKAPPOSISIES BEKLEE)
* BETROKKENHEID BY ANDER BUITE-KURRIKULÊRE AKTIWITEITE (BV. KULTUUR; LYS AKTIWITEITE).
* ANDER VAKKE (AS HIERBO VERMELD) WAT ONDERRIG IS/ONDERRIG KAN WORD (LYS VAKKE).

2. VERBRUIKERSTUDIES (Graad 8-12)

DIE SUKSESVOLLE KANDIDAAT SAL DEUR DIE VOLGENDE KRITERIA BEPAAL WORD:
* TEN VOLLE TWEETALIG: (AFRIKAANS EN ENGELS).
* KWALIFIKASIE: ‘N M+3-KWALIFIKASIE (VOO) MET VERBRUIKERSTUDIES AS HOOFVAK(KE).
* DIE KANDIDAAT MOET VERBRUIKERSTUDIES TOT OP GRAAD 12-VLAK KAN ONDERRIG. DUIDELIKE BEWYSE VAN DIE VOLGENDE MOET IN DIE AANSOEKER SE CV GEMELD WORD EN SAL IN DIE AANSOEKER SE GUNS TEL:
* BETROKKENHEID BY SPORTAKTIWITEITE (LYS AKTIWITEITE SELF AFGERIG/OF WAT AFGERIG KAN WORD)
* LEIERSEIENSKAPPE (LYS ONLANGSE LEIERSKAPPOSISIES BEKLEE)
* BETROKKENHEID BY ANDER BUITE-KURRIKULÊRE AKTIWITEITE (BV. KULTUUR; LYS AKTIWITEITE).
ANDER VAKKE (AS HIERBO VERMELD) WAT ONDERRIG IS/ONDERRIG KAN WORD (LYS VAKKE).

Aansoeke moet op die WKOD se e-recruitment, webwerf, gedoen word.
Sluitingsdatum: 16 Maart 2020
Aanstellingsdatum: Word deur die WKOD bepaal.

Navrae: Mnr. Gouws 044 691 2247