Hoe ons nuwe hoogtes bereik!
How we reach new heights!

Doelstellings van Hoërskool Punt

Objectives Of Point High School

Algemeen

School Attendance

Regular school attendance is a prerequisite for progress. Therefore it is of great importance to observe the following:

Vakke wat ons aanbied / Subjects we offer

Toerisme / Tourism

Ekonomie / Economics

English First Language / Tweede Taal

Verbruikerstudies / Consumer Studies

Geografie / Geography

Afrikaans Eerste Taal / Second Language

Kuns / Art

Musiek / Music

Wiskunde Geletterdheid / Mathematical Literacy

Lewenswetenskappe / Life Sciences

RTT

Siviele Tegnologie / Civil Technology

Wiskunde / Maths

Besigheidstudies / Business Studies

Rekeningkunde / Accounting

Ingenieursgrafika & Ontwerp / Engineering Graphics & Design

Lewensoriëntering / Life Orientation