Agtergrond

Die Hoërskool Punt het ontstaan uit ‘n Jongenskool wat in 1872 gestig is.  ‘n Skoolgebou is in Blandstraat opgerig.  Hierdie gebou bestaan vandag nog.  Mnr Francis McIntyre was die eerste onderwyser.  Onderrig is onder andere gegee in Hollands, Grieks en Wiskunde, terwyl Latyn en Frans ook later belangrike vakke was.

Later het ‘n Meisieskool tot stand gekom.  In 1885 is die ou Kerk as Meisieskool in gebruik geneem.

Die Munisipale skoolraad is in 1906 in die lewe geroep en sy eerste taak was om ‘n nuwe skoolgebou vir die Jongenskool op te rig.  Die heer Hoggard se plan vir die gebou is goedgekeur en die tender van die here Keating en Kie, vir die bedrag van ₤7 096 is aangeneem.  Die hoeksteen is op 20 Maart 1909 deur Sir John Buchanan gelê.  Die hoeksteenlegging het met groot feesvierings gepaard gegaan – die blaaskorkes het die feesvierings met musiek opgeluister en die seuns en dogters van die twee skole het “God save the King” gesing.  Die skool is op 15 Februarie 1910 in gebruik geneem to dr. Muir, die S.G.O vir die plegtigheid hier was.

Die Jongenskool en die Meisieskool het in 1921 geamalgameer om die Hoërskool Punt te vorm.  Die geamalgameerde skool het sy tuiste gevind in die gebou van die Jongenskool, terwyl die Laerskool Park die gebou van die Meisieskool betrek het.

Die skoolgebou is in 1910 in gebruik geneem, maar reeds in 1913 word gekla oor krake in die mure en stoepe en die ingevalle binneplein.  Veranderinge en verbeteringe is voorgestel, maar eers in 1930 is ‘n nuwe dak opgesit.  Voor daardie tyd moes klaskamers dikwels op reëndae ontruim word.  Vir jare moes die skool sonder ‘n skoolsaal klaarkom totdat daar in 1957 ‘n handwerkblok en skoolsaal gebou is.  Die skoolsaal is deur dr J.G Meiring, die destydse S.G.O ingewy.

Weens die toename in getalle het die gevoel in die vroeë sestiger-jare ontstaan dat uitbreidings aan die bestaande geboue noodsaaklik was.  Planne is opgestel, maar weldra is besef dat uitbreidings aan die ou skool nooit werklik sou beantwoord aan die vereistes van ‘n moderne skool nie.  Daar is toe besluit om heeltemal ‘n nuwe gebou op te rig en ‘n begin is gemaak met die beplanning daarvan.  Tenders is reeds in 1971 gevra, maar weens ‘n gebrek aan fondse kon daar nie ‘n begin gemaak word met die bouwerk nie.

In 1973 is weer tenders gevra.  Die tender van mnre. Pilex Foundation is vir ‘n bedrag van R 1 007 367,45 aanvaar.  In Januarie 1974 het bouwerk ‘n aanvang geneem en die nuwe gebou is op 19 Maart 1976 betrek.

(Met dank: Suid-Kaap Advertiser Donderdag 29 April 1976)

Die Skool Vandag

Hoërskool Punt is beslis die skool met die mooiste uitsig in die land. Die see uitsig is ongelooflik en personeel en leerders is bevoorreg om daagliks hierna te kan kyk.

Daar is tans 1098 leerders met 5 Afrikaans en 2 Engelse klasse in elke graad.
Ons skool het sterk waardes waarvolgens ons daagliks handel en leerders word volgens Christelike lewensbeginsels opgevoed.

Hoërskool Punt het al baie bekendes in die vermaaklikheidswêreld opgelewer:
Lesley Rae-Dowling (sangeres)
Gerrie Pretorius (sanger en aanbieder van Leef jou Reis op tv)
Dieter Voigt (Mnr. SA)
Gabriella Neto (World Beauty Queen SA)

Huis Pepler

Die koshuis huisves tans 67 leerders in ‘n baie moderne, goed ingerigte woning. Die koshuis is op die skoolterrein en binne loopafstand van die sportterrein.

Dit maak dit baie gerieflik vir die inwoners. Die bestuur van die koshuis skep ‘n atmosfeer waar leerders kan kind wees maar terselfdertyd ook die geleentheid het om op hul studies te kan fokus.

Buitemuurs

Punt se seuns en dogters verteenwoordig jaarliks die provinsie in verskillende sportkodes by Nasionale Kampioenskappe.

Kultuur is ‘n belangrike deel van ons skool en leerders neem in groot getalle deel aan al die verskillende aktiwiteit wat die skool bied.

Daar is verskeie vereenigings wat aktiwiteite rondom die bewaring van die omgewing (greenergy club) en gemeenskapsbetrokkenheid (Hypi) insluit.
Ons leerders neem ook op nasionale vlak aan ‘n verskeidenheid ekspo’s deel en baie van hulle eindig in die top 3 in die land.

HSP bied ook jaarliks die Arthur Johnson Sportweek aan en skole van regoor die land kompeteer in rugby, netbal en hokkie. Daar is ook die jaarlikse Krieketweek wat deur Punt aangebied word. Die sportterrein (Van Riebeeck stadion) lewer ook ‘n 180 grade uitsig oor die see.

Akademie

Hoërskool Punt bied ‘n baie wye keuse van vakke aan leerders om almal te kan akkommodeer.

Punt is baie trots op sy akademiese prestasies en elke jaar se matriekuitslae is ‘n sprekende bewys van die kwaliteit onderwysers wat hier werksaam is.

Ex Altis In Altiora!