16th September 2020

3rd Term 2020 Assessment Gr 8 – 11 Assessering Kwartaal 3 2020

Important information regarding the 3rd term 2020  assessment for gr 8 – 11 / Baie belangrike inligting ten opsigte van die 3de kwartaal 2020 assessering vir gr. 8 – 11.