15th December 2017

2017 Prysuitdeling Graad 8

GRAAD 8: NAAMLYS EN PRESTASIES

Leerders met ‘n Akademiese Prestasie van 80% of meer en beste vakprestasie ontvang sertifikate. Punte word as volg bereken: Eerste Kwartaal 25%, Junie Eksamen 50% en Derde Kwartaal 25%. ‘n Anonieme borg het die eerste 3 klasposisies se prysgeld geborg.

Panashe Munyikwa: Best Achievement English Home Language 84%

Robin Eksteen: Akademiese Prestasie 80%

Lereen Mostert: Akademiese Prestasie 80,05%

Evanthia Kritzas: Beste Achievement Afrikaans First Additional Language 86%, Academic Achievement 80,18%

Madison Watson: Academic Achievement 80,30%

Carlene Müller: Akademiese Prestasie 81,65%

Christelee Delport: Akademiese Prestasie 82,35%

Chantel Lötter: Akademiese Prestasie 82,78%

Nina Kolesky: Akademiese Prestasie 83%

Zach Oellrich: Akademiese Prestasie 83,45%

Alfred Dercksen: Akademiese Prestasie 84,48%

Elri Venter: Akademiese Prestasie 84,48%

Marthinus Celliers: Akademiese Prestasie 84,70%

Anna Knapp: Akademiese Prestasie 84,83%

Lané Bezuidenhout: Akademiese Prestasie 86,88%

Eileen Swanepoel: Akademiese Prestasie 87,43%

Donay Meyer: Akademiese Prestasie: Vyfde Klasposisie 87,53%

Marijke Voigt: Beste Prestasie Skeppende Kunste 92%, Beste Prestasie Lewensoriëntering 96%, Akademiese Prestasie: Vierde Klasposisie 87,88%

Anja van Staden: Akademiese Prestasie: Derde Klasposisie 88,20%. Ontvang R200. Ontvang ‘n geskenkbewys van De Jagers

Mianel Potgieter: Beste Prestasie Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 97%, Beste Prestasie Tegnologie 96%, Akademiese Prestasie: Tweede Klasposisie 90,10%. Ontvang R400. Ontvang ‘n geskenkbewys van De Jagers

Lucia Pauw: Beste Prestasie Afrikaans Huistaal 92%, Beste Prestasie Engels Eerste Addisionele Taal 93%, Beste Prestasie Wiskunde 96%, Beste Prestasie Natuurwetenskappe 94%, Beste Prestasie Sosiale Wetenskappe 98%, Akademiese Prestasie: Eerste Klasposisie 93,63%. Ontvang R600. Ontvang ‘n geskenkbewys van De Jagers